Adatvédelmi nyilatkozat

Az www.getbigi.com domain tulajdonosa a Capital Ventures Kft. (székhely: 1035 Budapest, Berend utca 6. 2. em. 9.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.getbigi.com  internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Mindezek ellenére, a Capital Ventures Kft., sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Capital Ventures Kft. nem vállal felelősséget -semmilyen- a honlapon előforduló pontatlanságból vagy hiányosságból eredő kárért.

A www.getbigi.com  honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Capital Ventures Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Capital Ventures Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Capital Ventures Kft. honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Capital Ventures Kft. részére elfogadja, hogy a Capital Ventures Kft. az ilyen információt az Adatvédelmi szabályzatában rögzített módon felhasználhatja.

Capital Ventures Kft. a mindenkor hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az adatok védelme érdekében.

Tájékoztatásként felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.getbigi.com  oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Capital Ventures Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Capital Ventures Kft. honlapja, valamint a "BIGI" elnevezés és a www.getbigi.com  oldalain található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Capital Ventures Kft., valamint a védjegytulajdonos kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlap bármely részének más oldalra történő -részbeni vagy teljes- átmásolásához a Capital Ventures Kft. nem járul hozzá.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Capital Ventures Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Capital Ventures Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelmi elvek

Az Capital Ventures Kft. a www.getbigi.com  weboldal látogatása, valamint az ezen történő regisztráció során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.

Személyes adatok, például a felhasználó telefonszáma, postacíme vagy más információ csak akkor kerülhet a Capital Ventures Kft. birtokába, ha felhasználó azt önként rendelkezésre bocsátja.

A Capital Ventures Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsa, mely esetben a weboldalon közleményt tesz közzé.

Budapest, 2017. május 2.